หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

 

ชมพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Award 2009

 

การแสดง พิณแก้ว โดย คุณวีระพงศ์  ทวีศักดิ์ หนึ่งเดียวของเอเซีย

 

SIGNIS World Congress 2009 VJs - No Communication/Make an Impression

 

SIGNIS World Congress VJs - Opening Ceremony

 

SIGNIS World Congress 2009 VJs - Are We There Yet?

 

SIGNIS World Congress 2009 VJs - The Journey Begins

 

SIGNIS World Congress 2009 VJs - Day Trip

 

รายการห้องรับแขก พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงาน
Signis World Congress 2009 ที่เชียงใหม่

 

Signis World Congress 2009 Spot

 

 

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต