หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

SIGNIS members and associates
SIGNIS Asia:
http://www.signisasia.org
SIGNIS Latin America:
http://www.oclacc.org
SIGNIS International members:
http://www.signis.net/intersig
SIGNIS Pacific:
http://www.signispacific.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Africa
  Radio "Don Bosco" Madagascar: http://www.radiodonbosco.mg
  Radio ecclesia - Angola: http://www.recclesia.org/
  SIGNIS-Niger: http://www.clapnoir.org
  SIGNIS-Reunion: http://www.diocese-reunion.org/medias

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asia
  CAVC, Catholic Audio-Visual Centre - Singapour: http://www.catholic.org.sg/web_links/CAVC/
  Hong Kong Diocesan AV Center: http://www.hkdavc.com
  Macau Diocesan Social Communications Centre : http://www.peacemacau.org
  SIGNIS-Indonesia - Puskat SAV: http://www.savpuskat.or.id/
  ACN, Asian Communications Network: http://www.acn-online.org/
  Catholic Social Communications of Thailand: http://www.udomsarn.com
  Kuangchi Program Service - Taiwan: http://www.kcg.org.tw
  Cahayasuara Communications Centre - Malaysia : http://www.archway.org.my/cahayasuara/
  NISCORT National Institute of Social Communications, Research and Training - India:
        
http://www.niscort.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europe
  RTK Radio / Media Centre - Malta: http://www.rtk.org.mt
  CEMCS, Comision Episcopal de Medios de Comunicaciรณn Social :
    
http://www.conferenciaepiscopal.es/mcs
  Centro Televisivo Monastico - Spain: http://www.cetelmon.tv
  COFRAC, Communaute francophone de radios christiennes : http://www.cofrac-media.com
  Blagovest Media - Russia: http://www.blagovest-media.ru/
  KRO - Netherlands : http://www.kro.nl
  CCRT, Centre Catholique de Radio et Television - Switzerland : http://www.ccrt.ch
  Pasoalto Original Media Films - Spain: http://www.pasoalto.tv
  SIGNIS-Poland: http://www.warszawa.org.pl/signis
  Media Animation Communication & Education - Belgium: http://www.media-animation.be

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International members
  SAT-7, Christian TV Channel: http://www.sat7.org
  ACN, Asian Communications Network: http://www.acn-online.org
  Media Service Center Kaduna : http://www.msckaduna.com
  Salesians of Don Bosco International: http://www.sdb.org
  CFA, Communication Foundation for Asia: http://www.cfamedia.org
  EWTN Global Catholic Network: http://www.ewtn.com/
  Tele Lumiere-Noursat : http://www.telelumiere.com
  CAV, Centre Audiovisuel Vincentien : http://www.famvin.org/
  OMI, Oblates of Mary Immaculate: http://www.omiworld.org
  Radio Veritas Asia: http://www.rveritas-asia.org
  CREC-AVEX - AVEX-Alliance : http://www.avexalliance.org
  Radio Vaticana : http://www.radiovaticana.org
  CTV, Centro Televisivo Vaticano: http://www.vatican.va/news_services/television/index_fr.htm
  Kuangchi Program Service: http://www.kuangchi.com
  COE, Centro Orientamento Educativo: http://www.coeweb.org
  JESCOM, International-Society of Jesus: http://www.sjweb.info
  Paulines Communications Network: http://www.paoline.it/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latin America
  CEDAL, Comunicacion Educativa: http://www.cedal.org.co
  SIGNIS-Mexico: http://www.signis.org.mx
  SIGNIS Argentina: http://www.signis.org.ar
  SIGNIS Ecuador: http://www.signisecuador.org
  UCBC - Brazil: http://www.ucbc.org.br/
  ERBOL - Bolivia: http://www.erbol.com.bo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
North America
  USCCB, United States Conference of Catholic Bishops: http://www.usccb.org/movies
  Catholic Academy for Communication Arts Professionals: http://www.catholicacademy.org/
  Communications et Societe - Canada : http://www.officecom.qc.ca
  ARCC, Association of Roman Catholic Communicators of Canada: http://www.arccc.ca
  Salt+Light TV: http://www.saltandlighttv.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pacific
  Fiji Media Watch : http://www.fijimediawatch.com

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต