ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009

Thumbnail Image Table
DSC_0021.JPG
20/10/2552 11:16:48

Size (KB)  :  1,356 KB
DSC_0022.JPG
20/10/2552 11:17:34

Size (KB)  :  1,397 KB
DSC_0023.JPG
20/10/2552 11:29:18

Size (KB)  :  1,669 KB
DSC_0024.JPG
20/10/2552 11:36:20

Size (KB)  :  1,704 KB
DSC_0025.JPG
20/10/2552 11:37:30

Size (KB)  :  1,659 KB
DSC_0026.JPG
20/10/2552 11:37:50

Size (KB)  :  1,734 KB
DSC_0027.JPG
20/10/2552 11:38:26

Size (KB)  :  1,734 KB
DSC_0028.JPG
20/10/2552 11:38:42

Size (KB)  :  1,313 KB
DSC_0029.JPG
20/10/2552 11:38:54

Size (KB)  :  1,696 KB
DSC_0030.JPG
20/10/2552 11:51:14

Size (KB)  :  1,383 KB
DSC_0031.JPG
20/10/2552 11:51:32

Size (KB)  :  1,659 KB
DSC_0032.JPG
20/10/2552 11:52:26

Size (KB)  :  1,528 KB
DSC_0033.JPG
20/10/2552 11:52:52

Size (KB)  :  1,502 KB
DSC_0034.JPG
20/10/2552 11:53:26

Size (KB)  :  1,625 KB
DSC_0035.JPG
20/10/2552 11:53:28

Size (KB)  :  1,610 KB
DSC_0036.JPG
20/10/2552 11:53:36

Size (KB)  :  1,661 KB
Pages:     1 2