ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
20/10/2552 9:03:32

Size (KB)  :  1,629 KB
DSC_0002.JPG
20/10/2552 9:07:26

Size (KB)  :  1,500 KB
DSC_0003.JPG
20/10/2552 9:07:34

Size (KB)  :  1,396 KB
DSC_0004.JPG
20/10/2552 9:07:58

Size (KB)  :  1,619 KB
DSC_0005.JPG
20/10/2552 9:08:18

Size (KB)  :  1,461 KB
DSC_0006.JPG
20/10/2552 9:08:48

Size (KB)  :  1,381 KB
DSC_0007.JPG
20/10/2552 9:10:58

Size (KB)  :  1,472 KB
DSC_0008.JPG
20/10/2552 9:16:48

Size (KB)  :  1,555 KB
DSC_0009.JPG
20/10/2552 9:33:24

Size (KB)  :  1,626 KB
DSC_0010.JPG
20/10/2552 9:44:28

Size (KB)  :  1,635 KB
DSC_0011.JPG
20/10/2552 9:49:58

Size (KB)  :  1,616 KB
DSC_0012.JPG
20/10/2552 10:13:02

Size (KB)  :  1,431 KB
DSC_0013.JPG
20/10/2552 10:14:24

Size (KB)  :  1,654 KB
DSC_0014.JPG
20/10/2552 10:16:02

Size (KB)  :  1,716 KB
DSC_0015.JPG
20/10/2552 10:49:18

Size (KB)  :  1,322 KB
DSC_0016.JPG
20/10/2552 10:49:52

Size (KB)  :  1,451 KB
DSC_0017.JPG
20/10/2552 10:55:28

Size (KB)  :  1,432 KB
DSC_0018.JPG
20/10/2552 11:02:20

Size (KB)  :  1,681 KB
DSC_0019.JPG
20/10/2552 11:03:56

Size (KB)  :  1,652 KB
DSC_0020.JPG
20/10/2552 11:09:42

Size (KB)  :  1,657 KB
Pages:     1 2