บูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Signis World Congress 2009

Thumbnail Image Table
DSC_0021.JPG
17/10/2552 18:47:42

Size (KB)  :  1,654 KB
DSC_0022.JPG
17/10/2552 18:48:08

Size (KB)  :  1,331 KB
DSC_0023.JPG
17/10/2552 18:48:56

Size (KB)  :  1,468 KB
DSC_0024.JPG
17/10/2552 20:00:44

Size (KB)  :  1,587 KB
DSC_0025.JPG
17/10/2552 19:52:46

Size (KB)  :  2,830 KB
DSC_0026.JPG
17/10/2552 18:31:04

Size (KB)  :  2,994 KB
DSC_0027.JPG
17/10/2552 18:31:14

Size (KB)  :  3,001 KB
Pages:     1 2