บูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
17/10/2552 17:18:16

Size (KB)  :  1,379 KB
DSC_0002.JPG
17/10/2552 17:18:46

Size (KB)  :  1,331 KB
DSC_0003.JPG
17/10/2552 17:19:02

Size (KB)  :  1,659 KB
DSC_0004.JPG
17/10/2552 17:19:34

Size (KB)  :  1,621 KB
DSC_0005.JPG
17/10/2552 17:43:02

Size (KB)  :  1,580 KB
DSC_0006.JPG
17/10/2552 17:47:42

Size (KB)  :  1,681 KB
DSC_0007.JPG
17/10/2552 18:06:14

Size (KB)  :  1,301 KB
DSC_0008.JPG
17/10/2552 18:08:14

Size (KB)  :  1,710 KB
DSC_0009.JPG
17/10/2552 18:11:10

Size (KB)  :  1,642 KB
DSC_0010.JPG
17/10/2552 18:17:48

Size (KB)  :  1,352 KB
DSC_0011.JPG
17/10/2552 18:32:06

Size (KB)  :  1,602 KB
DSC_0012.JPG
17/10/2552 18:33:56

Size (KB)  :  1,412 KB
DSC_0013.JPG
17/10/2552 18:35:08

Size (KB)  :  1,685 KB
DSC_0014.JPG
17/10/2552 18:36:48

Size (KB)  :  1,732 KB
DSC_0015.JPG
17/10/2552 18:38:06

Size (KB)  :  1,652 KB
DSC_0016.JPG
17/10/2552 18:38:28

Size (KB)  :  1,705 KB
DSC_0017.JPG
17/10/2552 18:38:58

Size (KB)  :  1,524 KB
DSC_0018.JPG
17/10/2552 18:41:48

Size (KB)  :  1,679 KB
DSC_0019.JPG
17/10/2552 18:44:50

Size (KB)  :  1,647 KB
DSC_0020.JPG
17/10/2552 18:46:44

Size (KB)  :  1,426 KB
Pages:     1 2