การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

Thumbnail Image Table
IMG_0001.JPG
17/10/2552 16:03:18

Size (KB)  :  2,544 KB
IMG_0002.JPG
17/10/2552 14:03:28

Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_0003.JPG
17/10/2552 14:12:02

Size (KB)  :  2,608 KB
IMG_0004.JPG
17/10/2552 14:17:56

Size (KB)  :  2,339 KB
IMG_0005.JPG
17/10/2552 14:18:10

Size (KB)  :  2,330 KB
IMG_0006.JPG
17/10/2552 14:34:26

Size (KB)  :  2,571 KB
IMG_0008.JPG
17/10/2552 16:29:36

Size (KB)  :  2,231 KB
IMG_0009.JPG
17/10/2552 16:30:26

Size (KB)  :  2,487 KB
IMG_0010.JPG
17/10/2552 16:39:42

Size (KB)  :  2,359 KB
IMG_0011.JPG
17/10/2552 16:41:12

Size (KB)  :  2,247 KB
IMG_0012.JPG
17/10/2552 16:41:56

Size (KB)  :  2,738 KB
IMG_0013.JPG
17/10/2552 17:15:18

Size (KB)  :  3,555 KB
IMG_0014.JPG
13/10/2552 9:03:24

Size (KB)  :  2,995 KB
IMG_0015.JPG
17/10/2552 9:13:00

Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_0016.JPG
17/10/2552 9:26:56

Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_0017.JPG
17/10/2552 9:29:04

Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_0018.JPG
17/10/2552 10:44:04

Size (KB)  :  2,664 KB
IMG_0019.JPG
17/10/2552 10:44:34

Size (KB)  :  2,942 KB
IMG_0020.JPG
17/10/2552 10:57:32

Size (KB)  :  2,324 KB
Pages:     1