พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
21/10/2552 12:18:12

Size (KB)  :  4,516 KB
DSC_0002.JPG
21/10/2552 12:21:18

Size (KB)  :  4,860 KB
DSC_0003.JPG
21/10/2552 12:31:36

Size (KB)  :  4,476 KB
DSC_0004.JPG
21/10/2552 12:17:30

Size (KB)  :  4,572 KB
DSC_0005.JPG
21/10/2552 12:36:18

Size (KB)  :  4,432 KB
DSC_0006.JPG
21/10/2552 12:16:32

Size (KB)  :  4,754 KB
DSC_0007.JPG
21/10/2552 12:19:48

Size (KB)  :  4,884 KB
DSC_0008.JPG
21/10/2552 12:22:30

Size (KB)  :  4,909 KB
DSC_0009.JPG
21/10/2552 12:23:54

Size (KB)  :  4,753 KB
DSC_0010.JPG
21/10/2552 12:25:28

Size (KB)  :  4,715 KB
DSC_0011.JPG
21/10/2552 12:30:30

Size (KB)  :  4,808 KB
DSC_0012.JPG
21/10/2552 12:41:38

Size (KB)  :  4,766 KB
DSC_0013.JPG
21/10/2552 12:41:40

Size (KB)  :  4,571 KB
DSC_0014.JPG
21/10/2552 12:41:50

Size (KB)  :  4,647 KB
DSC_0015.JPG
21/10/2552 12:44:22

Size (KB)  :  4,276 KB
DSC_0016.JPG
21/10/2552 12:44:38

Size (KB)  :  4,671 KB
DSC_0017.JPG
21/10/2552 12:44:44

Size (KB)  :  4,414 KB
DSC_0018.JPG
21/10/2552 12:44:48

Size (KB)  :  4,531 KB
DSC_0019.JPG
21/10/2552 12:45:00

Size (KB)  :  4,478 KB
DSC_0020.JPG
21/10/2552 12:45:18

Size (KB)  :  4,687 KB
Pages:     1 2