ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
18/10/2552 9:07:10

Size (KB)  :  1,706 KB
DSC_0002.JPG
18/10/2552 9:07:32

Size (KB)  :  1,582 KB
DSC_0003.JPG
18/10/2552 9:07:46

Size (KB)  :  1,347 KB
DSC_0004.JPG
18/10/2552 9:08:04

Size (KB)  :  1,360 KB
DSC_0005.JPG
18/10/2552 9:12:46

Size (KB)  :  1,604 KB
DSC_0006.JPG
18/10/2552 9:13:04

Size (KB)  :  1,653 KB
DSC_0007.JPG
18/10/2552 9:13:12

Size (KB)  :  1,691 KB
DSC_0008.JPG
18/10/2552 9:19:30

Size (KB)  :  1,563 KB
DSC_0009.JPG
18/10/2552 9:20:24

Size (KB)  :  1,377 KB
DSC_0010.JPG
18/10/2552 9:24:58

Size (KB)  :  1,447 KB
DSC_0011.JPG
18/10/2552 9:27:04

Size (KB)  :  1,411 KB
DSC_0012.JPG
18/10/2552 9:27:12

Size (KB)  :  1,481 KB
DSC_0013.JPG
18/10/2552 9:30:20

Size (KB)  :  1,546 KB
DSC_0014.JPG
18/10/2552 9:39:00

Size (KB)  :  1,541 KB
DSC_0015.JPG
18/10/2552 9:39:16

Size (KB)  :  1,305 KB
DSC_0016.JPG
18/10/2552 9:56:00

Size (KB)  :  1,426 KB
DSC_0017.JPG
18/10/2552 10:01:46

Size (KB)  :  1,630 KB
DSC_0018.JPG
18/10/2552 10:02:04

Size (KB)  :  1,633 KB
DSC_0019.JPG
18/10/2552 10:03:12

Size (KB)  :  1,699 KB
DSC_0020.JPG
18/10/2552 10:06:18

Size (KB)  :  1,405 KB
Pages:     1 2 3 4