พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
18/10/2552 11:00:10

Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0002.JPG
18/10/2552 10:24:28

Size (KB)  :  3,300 KB
DSC_0003.JPG
18/10/2552 10:13:04

Size (KB)  :  2,988 KB
DSC_0004.JPG
18/10/2552 10:18:14

Size (KB)  :  2,916 KB
DSC_0005.JPG
18/10/2552 10:12:14

Size (KB)  :  2,988 KB
DSC_0006.JPG
18/10/2552 10:11:36

Size (KB)  :  2,934 KB
DSC_0007.JPG
18/10/2552 9:50:50

Size (KB)  :  3,644 KB
DSC_0008.JPG
18/10/2552 9:32:16

Size (KB)  :  2,467 KB
DSC_0009.JPG
18/10/2552 9:32:46

Size (KB)  :  2,589 KB
DSC_0010.JPG
18/10/2552 9:33:16

Size (KB)  :  2,420 KB
DSC_0011.JPG
18/10/2552 9:44:38

Size (KB)  :  2,655 KB
DSC_0012.JPG
18/10/2552 9:50:00

Size (KB)  :  2,412 KB
DSC_0013.JPG
18/10/2552 9:59:12

Size (KB)  :  2,141 KB
DSC_0014.JPG
18/10/2552 9:59:18

Size (KB)  :  2,118 KB
DSC_0015.JPG
18/10/2552 9:59:24

Size (KB)  :  2,372 KB
DSC_0021.JPG
18/10/2552 9:59:34

Size (KB)  :  2,292 KB
DSC_0022.JPG
18/10/2552 9:59:42

Size (KB)  :  2,127 KB
DSC_0023-0.JPG
18/10/2552 10:00:34

Size (KB)  :  2,507 KB
DSC_0023-1.JPG
18/10/2552 10:24:50

Size (KB)  :  2,986 KB
DSC_0023-2.JPG
18/10/2552 10:24:56

Size (KB)  :  2,957 KB
Pages:     1 2 3