พิธีเปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
18/10/2552 11:46:32

Size (KB)  :  3,757 KB
DSC_0002.JPG
18/10/2552 11:44:56

Size (KB)  :  2,666 KB
DSC_0003.JPG
18/10/2552 11:45:12

Size (KB)  :  3,087 KB
DSC_0004.JPG
18/10/2552 11:57:20

Size (KB)  :  2,432 KB
DSC_0005.JPG
18/10/2552 11:40:46

Size (KB)  :  2,604 KB
DSC_0006.JPG
18/10/2552 14:28:36

Size (KB)  :  1,582 KB
DSC_0007.JPG
18/10/2552 16:18:48

Size (KB)  :  1,357 KB
DSC_0008.JPG
18/10/2552 16:20:16

Size (KB)  :  1,657 KB
DSC_0009.JPG
18/10/2552 16:20:44

Size (KB)  :  1,612 KB
DSC_0010.JPG
18/10/2552 16:21:04

Size (KB)  :  1,681 KB
DSC_0011.JPG
18/10/2552 16:21:46

Size (KB)  :  1,572 KB
DSC_0012.JPG
18/10/2552 16:21:54

Size (KB)  :  1,690 KB
DSC_0013.JPG
18/10/2552 16:46:46

Size (KB)  :  1,432 KB
DSC_0014.JPG
18/10/2552 16:47:54

Size (KB)  :  1,531 KB
DSC_0015.JPG
18/10/2552 16:48:24

Size (KB)  :  1,514 KB
DSC_0016.JPG
18/10/2552 16:48:40

Size (KB)  :  1,417 KB
DSC_0017.JPG
18/10/2552 16:51:10

Size (KB)  :  1,432 KB
DSC_0018.JPG
18/10/2552 17:17:20

Size (KB)  :  1,630 KB
DSC_0022.JPG
18/10/2552 14:04:14

Size (KB)  :  1,529 KB
Pages:     1