ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2009 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่

Thumbnail Image Table
DSC_0041.JPG
21/10/2552 16:08:10

Size (KB)  :  1,384 KB
DSC_0042.JPG
21/10/2552 16:09:04

Size (KB)  :  1,407 KB
DSC_0043.JPG
21/10/2552 16:09:26

Size (KB)  :  1,393 KB
DSC_0044.JPG
21/10/2552 16:10:04

Size (KB)  :  1,655 KB
DSC_0045.JPG
21/10/2552 16:11:48

Size (KB)  :  1,323 KB
DSC_0046.JPG
21/10/2552 16:13:40

Size (KB)  :  1,533 KB
DSC_0047.JPG
21/10/2552 16:23:02

Size (KB)  :  1,435 KB
DSC_0048.JPG
21/10/2552 16:23:54

Size (KB)  :  1,358 KB
DSC_0049.JPG
21/10/2552 16:24:44

Size (KB)  :  1,336 KB
DSC_0050.JPG
21/10/2552 16:26:16

Size (KB)  :  1,433 KB
Pages:     1 2 3