ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2009 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่

Thumbnail Image Table
DSC_0021.JPG
21/10/2552 15:06:50

Size (KB)  :  1,650 KB
DSC_0022.JPG
21/10/2552 15:13:22

Size (KB)  :  1,703 KB
DSC_0023.JPG
21/10/2552 15:19:46

Size (KB)  :  1,703 KB
DSC_0024.JPG
21/10/2552 15:24:58

Size (KB)  :  1,311 KB
DSC_0025.JPG
21/10/2552 15:33:40

Size (KB)  :  1,725 KB
DSC_0026.JPG
21/10/2552 15:34:16

Size (KB)  :  1,593 KB
DSC_0027.JPG
21/10/2552 15:42:12

Size (KB)  :  1,689 KB
DSC_0028.JPG
21/10/2552 15:52:26

Size (KB)  :  1,694 KB
DSC_0029.JPG
21/10/2552 15:53:18

Size (KB)  :  1,631 KB
DSC_0030.JPG
21/10/2552 16:01:00

Size (KB)  :  1,343 KB
DSC_0031.JPG
21/10/2552 16:03:14

Size (KB)  :  1,428 KB
DSC_0032.JPG
21/10/2552 16:03:20

Size (KB)  :  1,427 KB
DSC_0033.JPG
21/10/2552 16:03:26

Size (KB)  :  1,462 KB
DSC_0034.JPG
21/10/2552 16:03:58

Size (KB)  :  1,582 KB
DSC_0035.JPG
21/10/2552 16:04:04

Size (KB)  :  1,601 KB
DSC_0036.JPG
21/10/2552 16:04:10

Size (KB)  :  1,651 KB
DSC_0037.JPG
21/10/2552 16:04:12

Size (KB)  :  1,566 KB
DSC_0038.JPG
21/10/2552 16:04:26

Size (KB)  :  1,484 KB
DSC_0039.JPG
21/10/2552 16:07:22

Size (KB)  :  1,362 KB
DSC_0040.JPG
21/10/2552 16:07:30

Size (KB)  :  1,494 KB
Pages:     1 2 3