ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2009 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่

Thumbnail Image Table
DSC_0001.JPG
21/10/2552 14:19:04

Size (KB)  :  1,670 KB
DSC_0002.JPG
21/10/2552 14:22:38

Size (KB)  :  1,645 KB
DSC_0003.JPG
21/10/2552 14:26:24

Size (KB)  :  1,732 KB
DSC_0004.JPG
21/10/2552 14:26:34

Size (KB)  :  1,698 KB
DSC_0005.JPG
21/10/2552 14:28:02

Size (KB)  :  1,562 KB
DSC_0006.JPG
21/10/2552 14:34:52

Size (KB)  :  1,708 KB
DSC_0007.JPG
21/10/2552 14:34:58

Size (KB)  :  1,587 KB
DSC_0008.JPG
21/10/2552 14:36:48

Size (KB)  :  1,632 KB
DSC_0009.JPG
21/10/2552 14:38:50

Size (KB)  :  1,732 KB
DSC_0010.JPG
21/10/2552 14:38:58

Size (KB)  :  1,670 KB
DSC_0011.JPG
21/10/2552 14:39:18

Size (KB)  :  1,617 KB
DSC_0012.JPG
21/10/2552 14:41:24

Size (KB)  :  1,612 KB
DSC_0013.JPG
21/10/2552 14:46:28

Size (KB)  :  1,451 KB
DSC_0014.JPG
21/10/2552 14:46:32

Size (KB)  :  1,468 KB
DSC_0015.JPG
21/10/2552 14:46:54

Size (KB)  :  1,532 KB
DSC_0016.JPG
21/10/2552 14:47:00

Size (KB)  :  1,364 KB
DSC_0017.JPG
21/10/2552 14:52:58

Size (KB)  :  1,645 KB
DSC_0018.JPG
21/10/2552 14:58:18

Size (KB)  :  1,595 KB
DSC_0019.JPG
21/10/2552 15:02:14

Size (KB)  :  1,558 KB
DSC_0020.JPG
21/10/2552 15:05:38

Size (KB)  :  1,321 KB
Pages:     1 2 3