หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

สรุปเนื้อหาจากวิทยากรหลัก SIGNIS WORLD CONGRESS 
“สิทธิมนุษยชน – สิทธิเด็ก” โดย ดร.ซิลดา อาร์น นอยมานน์
วันที่ 19 ตุลาคม 2552

 

สรุปเนื้อหาจากวิทยากรหลัก SIGNIS WORLD CONGRESS 
“เทววิทยาแห่งการสื่อสาร” โดย ศาสตราจารย์ โฮเซ่ เดอ เมซ่า
วันที่ 19 ตุลาคม 2552

 

บทกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย  ประธานจัดการประชุม SIGNIS WORLD CONGRESS

 

สารจากของพระอัครสังฆราช Claudio Maria Celli, ประธานสมณสภาสื่อสารมวลชน แห่งสันตะสำนักถึงผู้เข้าร่วมประชุม

 

สาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปา (ภาษาไทย)

 

สาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปา (Enlish Version)

 

สารจาก นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

Download World Congress Handbook 2009 (PDF File)

 

SIGNIS World Congress 2009 Program (For PDF File Click Hear)

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต