หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

             ในเดือนตุลาคมนี้ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ภายใต้ความเห็นชอบของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากองค์กรสื่อมวลชนคาทอลิกโลกที่มีสำนักงานอยู่ที่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ให้จัดงานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลกขึ้นที่โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหมระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2009 ในหัวข้อการจัดงานว่า “สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิของเด็กและสัญญาแห่งอนาคต” (Media for a Culture of Peace : Children's rights tomorrow's promise) มีเหตุผลมากมายที่ทำให้งานชุมนุมนี้เป็นที่น่าสนใจและไม่น่าพลาดสำหรับคนที่ทำงานด้านสื่อมวลชน ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

              1. เป็นปีที่องค์กรสื่อมวลชนโลกเดินทางถึงปีที่ 80 แล้ว

             องค์กร SIGNIS เป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคาทอลิกที่มีสมาชิกและเครือข่ายอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่เชื่อมโยงเป็นโลกเดียวภายใต้สื่อมวลชน และยังมองในเชิงลึกของคุณค่าทางจิตใจและในทุกๆ ภาคส่วนของมนุษย์ โดยแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมเหล่านั้น เพื่อรณรงค์ซึ่งสันติสุข

             ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2001 เมื่อ UNDA (องค์กรวิทยุและโทรทัศน์คาทอลิก) ได้ควบรวมกับ OCIC (องค์กรคาทอลิกเพื่อการจัดการเรื่องภาพยนตร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1928 เมื่อควบรวมกันจึงใช้ชื่อว่า องค์กร SIGNIS นับเนื่องจนถึงเวลานี้ เป็นเวลากว่า 80 ปี

             80 ปีแห่งพระพร 80 ปีแห่งการระลึกคุณ และ 80 ปีแห่งการใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งสันติ และเลือกแผ่นดินไทย ณ ดินแดนสูงสุดในสยาม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้ และวันอาทิตย์ที่ 18 เป็นวันแพร่ธรรมสากล ซึ่งจะมีมิสซาเปิดการชุมนุม ช่างพอเหมาะพอเจาะและเป็นเวลาอันงดงาม เพื่อให้การเฉลิมฉลองนี้มีคุณค่าและความหมายแห่งงานแพร่ธรรมในระดับสากล

              2. หัวข้อของการสัมมนาที่เหมาะกับผู้ที่ทำงานเพื่อเด็กและสิทธิมนุษยชน

             สื่อไม่ได้มีไว้เพื่อเลือกข้าง ประหัตประหาร เราจะได้พบกับผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน จาก 6 ทวีป 120 ประเทศ เป็นผู้ที่ทำงานสื่อโดยตรง และโอกาสแบบนี้และสถานการณ์ที่ความหวังต้องฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน งานนี้จึงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจตามหัวข้อ “สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิของเด็กและคำสัญญาแห่งอนาคต” เช่น

 • “กิจกรรมภาคปฏิบัติ (workshops) สำหรับเด็กไทย 100 คน” จากโรงเรียนคาทอลิกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่สังกัดองค์กร SIGNIS Asia เช่น Delia Hernandez และนำเสนอผลงานในวันสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าพวกเขาจะเป็นความมั่นใจของอนาคต ที่จะพาโลกในวันข้างหน้าไปสู่หนทางแห่งสันติ
 • ใน “มิสซาวันเปิด” จะได้พบกับกิจกรรมที่สื่อความหมาย เช่น พระแท่นที่ว่างเปล่า และบรรดาเด็กๆ ชนเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือของเมืองไทยค่อยๆ จัด ค่อยๆ วาง และพิธีกรจะค่อยๆ ให้ความหมาย เมื่อพระแท่นที่พร้อมประกอบพิธีจัดเสร็จแล้วจะได้สื่อไปยังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันนั้นว่า เราทุกคนมีส่วนร่วมและหน้าที่ต้องเตรียมวิหารในจิตใจของเรา เพื่อต้อนรับพระเสมอ
 • นอกจากนั้น “ตัวแทนเยาวชนจากทั่วเอเชีย” จำนวน 15 คนจะร่วมกันเป็นทีมบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมด พร้อมนำเสนอในวันสุดท้าย พร้อมกันนั้น ตัวแทนจากเยาวชนไทย 3 คน ผู้ที่เป็นความหวังให้กับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจะเข้าร่วมสร้างสรรค์ในโอกาสนี้ด้วย
 • “มือน้อยจากเด็กทั่วโลก” ที่พิมพ์มือของตน ส่งตรงมายังเมืองไทย เป็นสัญลักษณ์ภายนอกแทนความร่วมมือ โดยรวมมือเข้าด้วยกัน เป็นสัญลักษณ์ติดประดับเวทีกลาง เพื่อสื่อว่า พวกเขาพร้อมแล้วที่จะใช้สื่อ เพื่อขับเคลื่อนช่วงเวลาแห่งสันติสุขสู่ทุกคน

              3. การใช้สื่ออย่างมืออาชีพ

             เนื่องจากการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมของสื่อคาทอลิกระดับโลก เราจะเห็นการร่วมมือกันของงานข่าวและสื่อในรูปแบบต่างๆ

  • การส่งข่าวจาก UCAN (สำนักข่าวคาทอลิกเอเชีย มีสำนักงานอยู่ในเมืองไทย) เพื่อส่งข่าวไปยังหน่วยข่าวคาทอลิกทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นซีนิต (Zenit) หรือซีเอ็นเอส (CNS)
  • ทางคลื่นวิทยุ สถานีวิทยุคาทอลิกแห่งเอเชีย (Radio Varitas Asia-RVA) จะเป็นเครือข่ายส่งเรื่องราวต่อไปยังสถานีวิทยุวาติกัน (Radio Vatican) เพื่อเผยแพร่และกระจายเสียงไปทั่วโลก
  • ทางสถานีโทรทัศน์จะมี Telelumiere และ NOURSAT TV เป็นศูนย์เพื่อเชื่อมต่อและประสานงานในด้านโทรทัศน์
  • ช่องทางอื่นๆ ไม่ว่าจะทางอินเตอร์เน็ต เว็บบล็อก ฯลฯ อีกมากมายที่จะถูกใช้เป็นช่องทางเปิดสู่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ หรือผู้ที่สนใจ งานนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศครับ ทั่วโลกก็จับตามองการประชุมนี้อยู่

              4. บุคคลสำคัญเดินแทบชนกันในงานนี้พร้อมกับความร่วมมือกันจากสื่อทั่วโลก

             ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับบุคคลสำคัญในแวดวงสื่อสารมวลชนคาทอลิกระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเบอร์นาโด สวาเต   ผู้ดูแลสมณกระทรวงสื่อสารสังคม สำนักวาติกัน และอัญเชิญสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ที่จะตรัสกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

             นอกจากนั้นยังได้พบกับประธานองค์กรสื่อมวลชนคาทอลิกทั้งในระดับโลก ระดับภาคพื้นทวีป วิทยากรหัวกะทิจากทั่วทุกมุมโลก นำเสนอนิทรรศการจากสื่อคาทอลิกทั่วทุกมุมโลก อาทิ SIGNIS ROME, BICE, PAX Christi และอีกมากมาย รวมทั้งจำหน่ายสื่อคาทอลิกดีๆ จากทั่วโลก เช่น ร้านเปาลีเน ฯลฯ ต้องยอมรับว่าสื่อคาทอลิกในระดับโลกพัฒนาไปไกลกว่าที่คิด

              5. รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประกาศร่วมกับรางวัลสื่อมวลชนโลก

             โปรแกรมวันสุดท้ายสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ตั้งแต่การมอบระดับ SIGNIS World 3 รางวัล ระดับ SIGNIS Asia 3 รางวัล และสำหรับรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ซึ่งเคยจัดเป็นประจำทุกปีที่โรงแรมโอเรียนเต็ล ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะได้รับโอกาสไปจัดในงานชุมนุมนี้พอดิบพอดี

             เกียรติของผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนั้น นอกจากจะน่าภาคภูมิใจแล้ว ความยิ่งใหญ่ของงานจะทำให้ผู้ที่ได้รับมีกำลังใจ และได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป นอกจากนั้นเพื่อให้รางวัลในปีนี้พิเศษ ทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จึงจัดรางวัลพิเศษเพื่อมอบให้กับบุคคลที่อุทิศตนให้กับงานสื่อ ด้วยความตั้งใจ และสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมสันติสุข และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่า รางวัลเหล่านั้นจะเป็นของใครในปีนี้ แต่ใครก็ตามที่ได้รับรางวัลถือว่าพวกเขาไม่ยิ่งหย่อนในเวทีโลก แม้จะเป็นองค์กรศาสนา แต่ก็เพราะเป็นองค์กรศาสนานั่นแหละ จึงต้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนคนที่ทำความดี

              6. เรื่องเนื้อหาไม่ต้องพูดถึง

             จากระยะเวลา 4 วันที่มีการประชุมหลัก เนื้อหาที่นำเสนอล้วนแล้วแต่ต้องติดตาม ไม่ใช่เพราะเป็นเนื้อหาของสื่อมวลชน แต่เป็นเนื้อหาที่บูรณาการ เชื่อมโยงเรื่องของเด็ก สิทธิมนุษยชน และผลกระทบในมุมต่างๆ ของสื่อต่อสังคม สื่อสมัยใหม่ที่เปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต เข้าถึงทุกครัวเรือน ทุกเวลา ทุกนาที ตลอดทั้งชีวิต การไหลบ่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์หรือทำลาย มาฟังชื่อหัวข้อกันสักหน่อย สื่อมวลชนสำหรับสังคมข้ามวัฒนธรรม, สื่อมวลชนในยุคอินเตอร์เน็ต, ภาพยนตร์และชีวิตภายใน, พระเจ้า : ศาสนาและสื่อมวลชน, สื่อศึกษา, สื่อท้าทายบนโลกสมัยใหม่, สิทธิเด็กและสื่อมวลชน, การเติบโตของโลกดิจิตอล, สื่อสร้างสันติ, สื่อสมัยใหม่และเยาวชน, ภาพยนตร์ศึกษา, การทำงานกับเด็กโดยใช้สื่อ ฯลฯ การบรรยายมีการแปล 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และภาษาไทย

              7. เชิญทัศนาความหลากหลาย แต่กลับกลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่น่าเชื่อ

             ในการประชุมนอกจากจะพบผู้คนจากทวีปต่างๆ ทั่วโลกแล้ว เรายังพบภาษาต่างๆ วัฒนธรรมแตกต่าง ซึ่งในพิธีเปิดและพิธีปิดจะสวมชุดประจำชาติ เพื่อขับเน้นถึงอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือความเป็นหนึ่งเดียว

  ท่านจะพบคนต่างวัย เด็ก-เยาวชน-ผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ
  ท่านจะพบคนต่างสีผิว ขาว-ดำ-เหลือง-แดง-น้ำตาล
  ท่านจะพบคนที่นับถือศาสนาต่างกัน

             รวมทั้งความหลากหลายของคนที่ทำงานตั้งแต่พระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ สามเณร นักบวชชาย-หญิง ฆราวาส พิธีกรรมที่มีความหลากหลายของภาษา และขั้นตอน รวมทั้งที่เป็นสีสันคือชนเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือของไทยและทุกภาคพื้นในโลก

             ความหลากหลายทั้งหมดจะแปรเปลี่ยนเป็นความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่เฉพาะคำพูดเท่านั้น

              8. สำหรับผู้ร่วมงานที่มาจากเมืองไทย

             ไม่บ่อย และเป็นไปได้น้อยเต็มทีกับการประชุมแบบนี้ ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยจะได้เป็นเจ้าภาพอีกหรือเปล่า คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดเก็บค่าลงทะเบียนน้อยที่สุด เพื่อให้คนไทยได้มีส่วนเข้าร่วมมากที่สุด ไม่ต้องเดินทางไปสัมมนาไกล แต่ร่วมประชุมที่นี่ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ และความสุข ลองคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.signisworldcongress.net

              9. ต่อคำถามระดับประเทศ “จัดแล้วประเทศไทยจะได้อะไร”

             เนื่องจากผู้ที่มานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในวงการสื่อมวลชน ดังนั้น สื่อต้องไปสื่อต่อ ประเทศไทยจะได้เป็นที่รับรู้ในทางที่ดีจากงานนี้ ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้ไปเที่ยว 1 วัน สถานที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบคงได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย

             ความเข้มแข็งของทีมงานผู้จัดทั้งในระดับสำนักงานกลางคือสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และส่วนท้องถิ่นคือสังฆมณฑลเชียงใหม่ คงเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้คริสตชนไทยจะเป็นประชากรกลุ่มเล็กๆ ในสังคมไทย แต่พลังแห่งความเชื่อรวบรวมทั้งหมด จนมีวันนี้

             ความสวยงามของการต้อนรับ ความโอบเอื้ออารีของเจ้าภาพ จะเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าประเทศไทยจะได้อะไร ประเทศไทยจะได้ความทรงจำที่งดงาม และภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นคนไทยอย่างแท้จริง จากผู้เข้าร่วมทุกท่าน

             เอาล่ะครับ ผมว่านี่ก็หลายเหตุผลพอแล้วสำหรับความน่าสนใจ ในการเข้าร่วมงาน SIGNIS World Congress ครั้งนี้  เหตุผลขนาดนี้ถ้าพลาด คำว่า “เสียดาย” คงไม่พอล่ะมั้ง

             บรรณาธิการบริหาร

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต