หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ค.ศ. 2009  วันที่ 21 ตุลาคม 2009

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ค.ศ. 2009ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ เนื่องจากมีประชุมสื่อมวลชนสากลด้านวิทยุ โทรทัศน์ภารพยนตร์และสื่ออินเตอร์เน็ต ชื่อว่า "SIGNIS WORLD CONGRESS 2009" ในประเทศไทย วันที่ 17-21 ตุลาคม 2009 ที่เชียงใหม่

คณะกรรมการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จังได้กำหนดให้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในระหว่างการประชุมที่มีนักสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาประชุมกันนี้ เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ ความดีของสื่อมวลชนไทย ให้เผยแพร่ไปกว้างไกลยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างและกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทุกๆ ท่าน ทั้งในประเทศเอง และต่างประเทศด้วย

"สังคมเป็นอย่างไร สื่อก็เป็นอย่างนั้น หรือสื่อเป็นอย่างไร สังคมไทยก็เป็นอย่างนั้น เป็นความจริงที่ผู้รับ ผู้ผลิต และทุกคนที่พัวพันกันแบบวงกลม หาต้นหาปลายไม่เจอ" แต่เราเชื่อมั่นว่า ถ้าผู้รับ ผู้ผลิต และทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีสำนึกว่า เพื่อความดีส่วนรวม เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต เราต้องออกแรงและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่าที่ผ่านมา มากกว่าที่เป็นอยู่วันนี้

หวังว่า รางวัลที่แต่ละท่านได้รับ จะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต และสื่อมวลชนคาทอลิกเอง เป็นเสมือนตัวแทนของผู้คนอีกมากที่เห็นคุณค่าและความดีงามที่ท่านได้กระทำ

ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินรางวัลจากมหาวิทยาลับเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะกรรมการสื่อมวลชนคาทอลิกฯ และสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทยทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และปีนี้เป็นพิเศษสำหรับสังฆมณฑลเชียงใหม่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลับ และดรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลับ ที่ได้เสียสละและมีน้ำใจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

                                                                                                                           บาทหลวงแอนโทนี วรยุทธ  กิจบำรุง
                                                                                                                                               ผู้อำนวยการ

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต