หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

               ในโอกาสนี้ อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานการจัดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 ได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress ในครั้งนี้ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 569 ท่าน จาก 69 ประเทศทั่วโลก ในการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญกับ SIGNIS เนื่องจาก ในปี 2009 เป็นการเฉลิมฉลอง 80 ปีของการก่อตั้งองค์กร และ อ.ชัยณรงค์ ได้ยกตัวอย่างคำตอบของ โยฮัน ครัฟ นักฟุตบอลชื่อดังของฮอลแลนด์ ในอดีต เมื่อเขาถูกถามว่า มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจและยอดเยี่ยม ซึ่ง โยฮัน ครัฟ ตอบว่า “ผมวิ่งมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ลูกฟุตบอลจะถูกส่งไป ผมไม่ได้อยู่ในที่ที่ลูกฟุตบอลอยู่” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับการประชุมในครั้งนี้ “พวกเรากำลังมุ่งไปสู่อนาคตที่กำลังจะเป็นไป กล่าวคือ มุ่งไปสู่อนาคต คือ “เด็กๆ” คือ อนาคตของเรา”

               ภายใต้หัวข้อ “สื่อมวลชนเพื่อวัฒนธรรมแห่งสันติสุข: สิทธิของเด็กและเยาวชนผู้เป็นอนาคต” ในการประชุมครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนจำนวน 100 คน จากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะร่วมกันมีบทบาทสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้สื่อข่าวเยาวชน ซึ่งเป็นผู้แทนเยาวชนจากประเทศต่างๆ ร่วมกันผลิตสื่อและนำเสนอผลงานของเขาต่อไป
 

               อ.ชัยณรงค์ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้ร่วมมือกันแบ่งปันความรู้ ทักษะและประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับผู้ร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ ลองกระตุ้นและท้าทายทางด้านความคิดร่วมกันกับเพื่อนๆ ทั้งเก่าและใหม่ในการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมสนทนากันในหัวข้อและเนื้อหาการบรรยายของวิทยากร ปรับและเปลี่ยนมุมมอง เพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ และปรับเปลี่ยนมุมมองเก่าๆ เพื่อสิ่งที่สร้างสรรค์ ขอให้เราเปิดรับความคิดใหม่ ประสบการณ์ใหม่และทิศทางใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ อ.ชัยณรงค์ เชื่อมั่นว่า ผู้ร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ร่วมกันจากวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนา ผู้เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ

               ในที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยในการประชุมครั้งนี้ ขอบคุณพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช ขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ TCEB และ MICE, สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย, และเป็นพิเศษสำหรับคระคุณครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และบ้านเณรใหญ่แสงธรรม และหวังว่าทุกท่านมีความสุขกับการประชุมครั้งนี้ และการต้อนรับของชาวเชียงใหม่

เขียนโดย signisworldcongress09  
ติดตามสรุปการประชุม SIGNIS WORLD CONGRESS 2009 ภาคภาษาไทยได้ที่ 
www.signisthailand.blogspot.com

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต