หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

รายงานข่าว วันที่ 14-15 ตุลาคม 2009
ความเคลื่อนไหว และความพร้อมของการเตรียมงาน ประชุมซิกนิสโลก

              เมื่อธงวาติกัน และธงชาติไทย ปลิวไสวอยู่หน้าโรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นสัญญาณว่า การประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “SIGNIS World Congress” ครั้งที่ 1 กำลังจะเริ่มขึ้นที่นี่

             ทางผู้จัดงานได้เตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ตั้งแต่บริเวณสนามบินของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อลงจากสนามบินแล้วจะพบป้ายยินดีต้อนรับ เข้าสู่งาน ป้ายเหล่านี้จะพาไปยัง ทางออกและการมารับอย่างอบอุ่นของคณะทำงานจากโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ หรือโรงแรมต่าง ๆ ที่ผู้สัมมนาได้จองเข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมลานนา โรงแรมปาร์ค โฮเต็ล โรงแรมบัวระวง หรือแม้กระทั่งที่สำนักมิสซังเชียงใหม่

             นอกจากนั้นบริเวณการจัดงานยังครอบคลุมพื้นที่อีกหลายจุด เช่น อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ อันจะเป็นที่สำหรับถวายมิสซาแรก เป็นมิสซาแห่งการเดินทางมาถึง หรือเรียกว่า “Traveler’s  Mass” ซึ่งพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ จะเป็นประธานมิสซาในวันที่ 17 ตุลาคม และหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจะได้รับชิมอาหารไทย มากมายหลากหลายซุ้มจากคริสตชนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน รวมทั้งกิจกรรมบนเวที รำฟ้อน แบบชาวเหนือ การแสดงวงโยธวาทิต จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แชมป์เหรียญทองระดับโลก ฯลฯ

             และเมื่อการตระเตรียมถูกประชุมสรุปพร้อมกันอีกครั้ง กับผู้ทำงานหลักกว่า 30 ชีวิต โดยการนำของอ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้ประสานงานหลัก คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และคณะกรรมการซิกนิสโลก คณะกรรมการซิกนิสโรม และคณะกรรมการซิกนิสเอเชีย ร่วมด้วยคณะทำงานจากประเทศไทย ฯลฯ

             ทุกคนพร้อมแล้วสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นความร่วมมือของหน่วยงานสื่อในระดับสากลที่เห็นได้ในภาคปฏิบัติ พร้อมกันนั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงส่งสารแสดงความยินดีและอำนวยพรให้งานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลกนั้นเกิดประโยชน์ และบรรลุเป้าประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการจัดงาน คือ เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือนำสันติสุข ส่งเสริมสิทธิเด็ก และจรรโลงสังคมแห่งอนาคตในโลกยุคดิจิตอล

             ส่วนการเตรียมงานสำหรับวันที่ 16 นี้ สามเณรใหญ่แสงธรรมชั้นปี 3 ซึ่งมีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจะขึ้นมาช่วยเตรียมงานและประชุมร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมWork Shop สำหรับเด็ก 100 คน คณะผู้จัดจากซิกนิสเอเชียจะประชุมร่วมกับคณะครู และอาสาสมัครที่จะร่วมมือกันสรรค์สร้างกิจกรรมนี้ นอกจากนั้นจะมีการซ้อมพิธีเปิด และซ้อมบทเพลงที่ใช้ในมิสซาจากกลุ่มนักร้องของอาสนวิหารพระหฤทัย และสามเณรใหญ่

รายงานข่าวโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
 

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต