หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

 

ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2009 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่

 

ประมวลภาพ กิจกรรม VJs Showcase และ Children’s Showcase -- CHILDREN’S VOICE ON THE RISE

 

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ค.ศ. 2009

 

รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกดีเด่น 2009

 

การแสดง พิณแก้ว
โดย คุณวีระพงศ์  ทวีศักดิ์ หนึ่งเดียวของเอเซีย

 

ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009

 

ประมวลภาพ กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน จากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนา เชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีเปิดการประชุม Signis World Congress 2009

 

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

 

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009

 

ประมวลภาพบรรยกาศ การเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Signis World Congress 2009 โดยสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ

 

ประมวลภาพบรรยกาศ การสัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ที่ ปางช้างแม่สา และดอยสุเทพ

 

ประมวลภาพการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

 

ประเทศไทยเปิดประชุมซิกนิสอย่างยิ่งใหญ่พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

นักสื่อสารมวลชนคาทอลิกจากทั่วโลกสัมผัสวัฒนธรรมล้านนา

 

พิธีเปิด Signis World Congress 2009

 

Gallery Signis 2009 วันที่ 18 ชุดที่2

 

Gallery Signis 2009 วันที่ 18 ชุดที่1  

 

Gallery วันท่องเที่ยวของคณะผู้ร่วมงาน Signis  

 

Gallery คณะครู และเจ้าหน้าที่ช่วยกันต้อนรับผู้มาเยือน  

 

บทสัมภาษณ์ คุณประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา

 

รายงานความเคลื่อนไหวการเตรียมงาน วันที่ 14-15 ตุลาคม 2009

 

สัมภาษณ์พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑล เจ้าภาพ คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม และซิสเตอร์เฉลิมศรี มีศรี ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม

 

หลากหลายเหตุผล ที่ทำให้งานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก (SIGNIS World Congress 2009 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้

 

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นับถอยหลังประชุมซิกนิสโลก

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต