หน้าหลักกิจกรรม - ความเคลื่อนไหวเอกสารประกอบการชุมนุมวีดีโอคลิปกำหนดการ-ตารางเวลาลิงค์ติดต่อเรา

 

 

  ชมพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Award 2009

 

ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2009 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่

 

ประมวลภาพ กิจกรรม VJs Showcase และ Children’s Showcase -- CHILDREN’S VOICE ON THE RISE

 

การแสดง พิณแก้ว
โดย คุณวีระพงศ์  ทวีศักดิ์ หนึ่งเดียวของเอเซีย

 

ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009 update ล่าสุดครับ

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

หน้าหลัก

กิจกรรม / ความเคลื่อนไหว

เอกสารประกอบการชุมนุม

วีดีโอคลิป

กำหนดการ/ตารางเวลา

ลิงค์

ติดต่อเรา

Download Wallpaper SigNis World Congress 2009
ติดตามสรุปผลการประชุม
Thailand Convention and Exhibition Bureau
จังหวัดเชียงใหม่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
logocatholicsocial
The Empress Hotel Chiang Mai, Thailand

จำนวนผู้เยี่ยมชม

site counter

 

ประมวลภาพ พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน การจัดงานในครั้งนี้

 

ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2009 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส เชียงใหม่

 

ประมวลภาพ กิจกรรม VJs Showcase และ Children’s Showcase -- CHILDREN’S VOICE ON THE RISE

 

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ค.ศ. 2009

 

รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกดีเด่น 2009

 

การแสดง พิณแก้ว
โดย คุณวีระพงศ์  ทวีศักดิ์ หนึ่งเดียวของเอเซีย

 

ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009

 

ประมวลภาพ กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน
100 คน จากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนา เชลีวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีเปิดการประชุม Signis World Congress 2009

 

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม
Signis World Congress 2009 ชุด 2

 

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม
Signis World Congress 2009

 

ประมวลภาพบรรยกาศ การเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Signis World Congress 2009 โดยสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ

 

ประมวลภาพบรรยกาศ การสัมผัสวัฒนธรรมล้านนา ที่ ปางช้างแม่สา และดอยสุเทพ

 

ประมวลภาพการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

 

ประเทศไทยเปิดประชุมซิกนิสอย่างยิ่งใหญ่พร้อมลงนามถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

นักสื่อสารมวลชนคาทอลิกจากทั่วโลกสัมผัสวัฒนธรรมล้านนา

 

พิธีเปิด Signis World Congress 2009

 

Gallery Signis 2009 วันที่ 18 ชุดที่2

 

Gallery Signis 2009 วันที่ 18 ชุดที่1  

 

Gallery วันท่องเที่ยวของคณะผู้ร่วมงาน Signis  

 

Gallery คณะครู และเจ้าหน้าที่ช่วยกันต้อนรับผู้มาเยือน  

 

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา

 

รายงานความเคลื่อนไหวการเตรียมงาน วันที่ 14-15 ตุลาคม 2009

 

สัมภาษณ์พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑล
 เจ้าภาพ คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม และ
ซิสเตอร์เฉลิมศรี มีศรี ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม

 

หลากหลายเหตุผล ที่ทำให้งานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก
 (SIGNIS World Congress 2009 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้

 

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
นับถอยหลังประชุมซิกนิสโลก

 

 

 

สรุปเนื้อหาจากวิทยากรหลัก SIGNIS WORLD CONGRESS 
การปรับเปลี่ยนของสื่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคม:  พลังผลักดันเพื่อสันติ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ยาน ซาแวส

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

สรุปเนื้อหาจากวิทยากรหลัก SIGNIS WORLD CONGRESS 
“สิทธิมนุษยชน – สิทธิเด็ก” โดย ดร.ซิลดา อาร์น นอยมานน์
วันที่ 19 ตุลาคม 2552

 

สรุปเนื้อหาจากวิทยากรหลัก SIGNIS WORLD CONGRESS 
“เทววิทยาแห่งการสื่อสาร” โดย ศาสตราจารย์ โฮเซ่ เดอ เมซ่า
วันที่ 19 ตุลาคม 2552

 

บทกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานจัดการประชุม SIGNIS WORLD CONGRESS

 

สารจากของพระอัครสังฆราช Claudio Maria Celli, ประธานสมณสภา
สื่อสารมวลชน แห่งสันตะสำนักถึงผู้เข้าร่วมประชุม

 

สาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปา (ภาษาไทย)

 

สาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปา (Enlish Version)

 

สารจาก นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

Download World Congress Handbook 2009 (PDF File)

 

SIGNIS World Congress 2009 Program (For PDF File Click Hear)

 

 

 

 

 

  ชมพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Award 2009

 

 การแสดง พิณแก้ว โดย คุณวีระพงศ์  ทวีศักดิ์ หนึ่งเดียวของเอเซีย

 

 SIGNIS World Congress 2009 VJs - No Communication/Make
an Impression

 

 SIGNIS World Congress VJs - Opening Ceremony

 

 SIGNIS World Congress 2009 VJs - Are We There Yet?

 

 SIGNIS World Congress 2009 VJs - The Journey Begins

 

 SIGNIS World Congress 2009 VJs - Day Trip

 

รายการห้องรับแขก พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงาน
Signis World Congress 2009 ที่เชียงใหม่

 

 Signis World Congress 2009 Spot

 

 

 

 

Signis World Congress 2009
17-21 October 2009 Chiang Mai, Thailand
Schedule of Events

Wednesday, 21 October 2009

 

Breakfast at hotels (use hotel’s breakfast coupon)

09:00

Showcases:

 

Empress Grand Hall, 3rdFloor, ECC

 

 VJ’s Showcase

 

Children’s Showcase -- CHILDREN’S VOICE ON THE RISE

10:30

Coffee Break

 

3rd Floor, ECC

11:00

PLENARY SESSION

 

Empress Grand Hall, 3rdFloor, ECC

 

Presentation and deliberation of Congress Process

 

 and suggestions for Assembly of Delegates

12:30

 Lunch

14:00

Media Awards Ceremony *

 

 Empress Grand Hall, 3rdFloor, ECC

16:00

Coffee

 

3rd Floor, ECC

17:00

Eucharistic Liturgy & Closing Ceremony*

 

Chiangmai Room I-V, 2ndFloor

19:00

Gala Dinner to celebrate 80thAnniversary of SIGNIS*

 

Empress Grand Hall, 3rdFloor, ECC

 

*Dress code: Formal attire or national dress

 

SIGNIS World Congress 2009: Program - Page 7of7
 

 

 

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก 2009 - Chiang Mai Thailand : สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ : สิทธิเด็กและสัญญาแห่งอนาคต
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย Signis World Congess 2009 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ